Termeni și condiții

Art. 1 Definitii

„Contract” – prezentul acord al partilor, care se poate incheia valabil exclusiv in limba Romana.

„Acceptarea ofertei” – finalizarea de catre Beneficiar a procesului de crearea a unui cont pe PlaySolutions.ro.

„Formular de comanda” – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Furnizor si Beneficiar, prin care la solicitarea Beneficiarului, Furnizorul este de acord sa presteze Serviciile solicitate, iar Beneficiarul este de acord sa primeasca aceste Servicii si sa le plateasca, indiferent daca a optat pentru un plan tarifar sau daca a solicitat Furnizorului prestarea de servicii de dezvoltare software la comanda. In cazul serviciilor gratuite, comanda se considera finalizata si va produce efecte din momentul in care acceptarea ofertei a ajuns la Play Solutions, iar in cazul serviciilor contra-cost, comanda se considera finalizata si acceptata de Furnizor cand partile s-au pus de acord asupra serviciilor, specificatiilor si pretului si va produce efecte juridice numai de la data incasarii efective a contravalorii serviciilor de catre Play Solutions.

„Servicii” – set de activitati predefinite prestate de catre Furnizor la cererea si in interesul Beneficiarului;

„Anexa/anexele comenzii” – Orice act subsecvent comenzii constituie parte integranta din prezentul contract;

„Gazduire” – reprezinta un serviciu care permite persoanelor fizice sau juridice sa stocheze date electronice destinate sau nu accesului public si sa intretina domeniile sau subdomeniile proprii ori subdomeniile de tip „domeniu.playsolutions.ro”, prin furnizarea de catre Play Solutions a spatiului necesar pe serverele proprii;

„Deranjament/defectiune” – neregula de ordin tehnic care afecteaza integral functionalitatea Serviciilor;

„Intrerupere planificata” – reprezinta lucrari de intretinere de rutina sau lucrari de modernizare, care pot afecta disponibilitatea Serviciului.

„Notificare” – anunt scris transmis prin posta electronica sau afisat pe orice alt suport electronic privind orice intrerupere planificata care va afecta disponibilitatea serviciului. Play Solutions va depune eforturi rezonabile pentru a-i transmite Beneficiarului inainte cu cel putin 1 zi lucratoare o astfel de notificare.

„Parte” – oricare dintre partile semnatare ale contractului, respectiv Beneficiarul sau Play Solutions;

„Plan tarifar” – structura de cost reprezentand plata aferenta unui pachet standard de servicii ales, incluzand o anumita serie de optiuni functionale alese, asa cum se regaseste in pagina https://playsolutions.ro/preturi si care poate fi actualizata fara notificare prealabila. Orice schimbare a pretului contractului va fi comunicata separat si individual Beneficiarului, daca va fi cazul. Planul tarifar aferent contractului se regaseste in Anexele comenzii.

„Servicii de dezvoltare software la comanda” – servicii contra-cost, separate de pachetele standard disponibile contra-cost, constand in dezvoltare web si/sau software, pe care Furnizorul le poate presta la cererea si in folosul Beneficiarului, pe baza specificatiilor furnizate de catre Beneficiar. Specificatiile pe baza carora Furnizorul va presta serviciile de dezvoltare software la comanda vor fi indicate in Anexele la formularul de comanda. Comanda se considera finalizata si acceptata de Furnizor cand partile s-au pus de acord asupra serviciilor, specificatiilor si pretului si va produce efecte juridice numai de la data incasarii efective a contravalorii serviciilor de dezvoltare software la comanda de catre Play Solutions.

„Suport” – centrul de suport tehnic al Play Solutions, disponibil de Luni pana Vineri, in intervalul orar 10.00 – 17.00 (GMT+2), telefonic, la adresa de email contact@play-solutions.ro sau prin intermediul formularului de contact situat la adresa contact.

„Utilizare normala” – utilizarea serviciilor, conform planurilor tarifare alese, exclusiv in scopul pentru care au fost oferite de catre Furnizor, in limitele capacitatilor si optiunilor disponibile in cadrul sistemului, conforma cu Termenii si conditiile de utilizare si supusa prevederilor prezentului Contract.

„Termeni si conditii de utilizare” – reguli de conduita si de utilizare a serviciilor de catre Beneficiar, disponibile in varianta actualizata periodic pe site-ul play-solutions.ro, la adresa termeni si conditii  si care pot fi actualizate, modificate in orice fel, fara notificare prealabila.

„Aplicatie” – aplicatie sau componenta a unei interfete software, care permite indeplinirea unei anumite functii sau accesarea unui serviciu.

Art. 2 Obiectul contractului

2.1 Obiectul contractului il constituie prestarea de catre Play Solutions in interesul Beneficiarului a urmatoarelor servicii, conform termenilor si conditiilor prezentului Contract:

2.1.1 punerea la dispozitia Beneficiarului a unei serii de optiuni functionale pentru crearea de magazine online, conform planului/planurilor tarifar(e) selectat(e) de catre Beneficiar, ale carui/caror specificatii sunt indicate in sectiunea Preturi, disponibila si valabila la data completarii formularului de comada la adresa: play-solutions.ro.

2.1.2 gazduirea magazinului/magazinelor online pe serverele Play Solutions in vederea accesarii de catre terti.

2.1.3 prestarea de servicii contra-cost de dezvoltare software la comanda, la cererea si in folosul Beneficiarului si aplicate asupra magazinului / magazinelor online creat(e) de catre Beneficiar prin intermediul optiunilor functionale standard disponibile pe Play Solutions si indicat(e) de catre Beneficiar.

2.2 Prezentul contract inlocuieste in integralitate orice alt contract/intelegere incheiat(a) anterior intre Furnizor si Beneficiar pentru Servicii de tipul celor mentionate in obiectul prezentului contract, la Art. 2.1, insa nu anuleaza obligatiile de plata restante si penalitatile pentru serviciile anterior prestate, nici nu constituie renuntare la debite.

Art. 3 Durata contractului

3.1 Prezentul Contract intra in vigoare

a) in cazul Serviciilor gratuite – din momentul in care acceptarea ofertei a ajuns la Play Solutions, si

b) in cazul Serviciilor contra-cost, conform planurilor tarifare – din momentul in care acceptarea ofertei ce include si plata efectiva a pretului seviciilor tarifare alese a ajuns la Play Solutions.

3.2 Prezentul Contract se incheie pe perioada nedeterminata si expira in cazul in care Beneficiarul trimite o solicitare scrisa de suspendare definitiva a serviciilor Play Solutions. Termenul de rezilere contract este de 15 zile de la primirea solicitarii din partea Beneficiarului. Sumele achitate in avans nu se returneaza.

3.3 Furnizarea serviciilor contra-cost accesate prin intermediul achizitionarii unui plan tarifar va fi sistata odata cu expirarea perioadei aferente planului/planurilor de servicii comandat(e)/ales(e) de catre Beneficiar si mentionat(e) in Anexele la comanda.

3.4 In cazul in care, la expirarea duratei aferente planului tarifar comandat, Beneficiarul nu opteaza printr-o noua comanda pentru continuarea folosirii pachetului/pachetelor de servicii, mentionat(e) in Anexele la comanda si ales(e) prin prezentul Contract sau pentru schimbarea acestuia/acestora din urma cu un alt pachet de servicii contra-cost, prin selectia corespunzatoare efectuata pe site-ul play-solutions.ro, in sectiunea servicii, atunci Beneficiarului ii va fi alocat automat planul tarifar gratuit, care ofera acces la o serie limitata de optiuni functionale, pana la efectuarea unei noi selectii.

Art. 4 Locatia activitatilor stipulate in contract

4.1 Activitatile stipulate in prezentul contract se vor desfasura la sediul sau punctele de lucru ale FURNIZORULUI.

Art. 5 Valoarea contractului

5.1 Preturile pentru Servicii sunt exclusiv cele prevazute in anexele la comanda acceptate si utilizate de Beneficiar prin plasarea comenzii. Preturile pentru Servicii prevazute in Anexele formularelor de comanda si in pagina servicii, respectiv in Anexele formularelor de comanda in cazul serviciilor de dezvoltare software la comanda, nu includ TVA. Plata se considera efectuata cand suma corecta de bani, scutita/libera de orice taxe bancare, comisioane sau orice alte taxe/retineri, a fost primita in contul Furnizorului.

Art. 6 Termene si modalitati de plata

6.1 In urma comenzii trimise pentru achizitionarea unui plan de servicii, se va emite o factura proforma care trebuie achitata in avans prin ordin de plata sau prin unul din mijloacele de plata puse la dispozitia Beneficiarului de catre Furnizor. Pentru o procesare rapida este necesara inscrierea numarului facturii proforme in ordinul de plata bancar. Ulterior, in termen de maxim 5 zile de la receptionarea platii, Play Solutions va emite o factura fiscala catre Beneficiar, conforma cu factura proforma. Beneficiarul va primi acces la serviciile corespunzatoare planului achizitionat in momentul in care este confirmata efectuarea platii.

Art. 7 Obligatiile Furnizorului

7.1 Play Solutions se obliga sa:

7.1.1 sa acorde acces Beneficiarului la optiunile functionale necesare crearii si administrarii magazinului/magazinelor online, conform planului/planurilor tarifar(e) selectat(e) de catre Beneficiar.

7.1.2 depuna diligentele necesare pentru a furniza Serviciul in mod continuu, cu minimum de intreruperi, cu exceptia unor intreruperi planificate precum si cu exceptia faptului ca anumite intarzieri sau alte disfunctionalitati ale acestuia pot fi datorate unor cauze independente de vointa si posibilitatea de interventie a Play Solutions (furnizori de acces la reteaua Internet, de energie electrica, etc.).

7.1.3 creeze toate conditiile tehnice rezonabil posibile, rezonabil uzuale si minimum necesare, fara ca aceasta sa constituie o obligatie de deplina garantie, pentru o buna protectie impotriva incercarilor de frauda.

7.1.4 remedieze eventualele defectiuni reclamate, in scris, de Beneficiar, in cel mai scurt timp, daca reclamatia este raportata si inregistrata la centrul de suport Play Solutions. Formularea si inregistrarea reclamatiei nu suspenda obligatia Beneficiarului de a plati serviciul asupra caruia s-a angajat in temeiul contractului. Defectiunile sunt considerate a fi reparate, in eventualitatea unei remedieri integrale sau partiale, ori de cate ori se asigura furnizarea/continuitatea Serviciului. Orice reclamatie cu privire la functionarea Serviciului va fi trimisa la adresa de email contact@play-solutions.ro sau prin intermediul formularului de contact situat la adresa contact. Play Solutions se obliga sa remedieze deranjamentele tehnice de functionare aparute in reteaua sa, astfel incat sa asigure furnizarea/continuitatea Serviciilor, in maximum 2 zile lucratoare de la data inregistrarii acestora, conform specificatiilor din prezentul articol.

7.1.5 asigure confidentialitatea parolelor de acces ale Beneficiarului si sa remedieze problemele de natura tehnica ce impiedica functionarea normala a serviciului, care revin atributiilor Play Solutions (probleme tehnice ale sistemului, aspecte necorespunzatoare cu privire la disponibilitate).

7.1.6 sa presteze serviciile de dezvoltare software la comanda contra-cost comandate de catre Beneficiar dupa ce Beneficiarul a efectuat plata pentru contravaloarea acestora.

7.2 Play Solutions nu are dreptul sa modifice continutul de tip text sau foto adaugat de catre Beneficiar in contul sau, fara acordul acestuia, cu exceptia cazurilor cand o solicitare de modificare inclusiv prin blocare este inaintata de institutii sau organisme abilitate sau este o obligatie ori o alternativa prevazuta de lege pentru evitarea angajarii in orice fel a raspunderii Furnizorului.

7.3 In eventualitatea in care Play Solutions nu isi indeplineste obligatiile in ceea ce priveste timpul de reparatie, Beneficiarul va fi indreptatit sa solicite exclusiv prelungirea duratei contractuale cu numarul de zile in care functionarea serviciului a fost intrerupta. Prelungirea perioadei contractuale cu un anumit numar de zile se acorda numai la finalul perioadei contractuale. Beneficiarul nu va fi indreptatit sa ceara compensatiile prevazute in cazul in care neindeplinirea vreunei obligatii Play Solutions  in ceea ce priveste disponibilitatea sau timpul de reparatie, se datoreaza direct sau indirect uneia din urmatoarele cauze:

7.3.1 greseala, neglijenta sau erorile de operare ale Beneficiarului, angajatilor Beneficiarului sau clientilor Beneficiarului;

7.3.2 nerespectarea de catre Beneficiar a termenilor si conditiilor de utilizare a serviciului, disponibile la adresa termeni si conditii;

7.3.3 orice interventie a Beneficiarului la nivelul aplicatiilor care ruleaza pe server de natura a afecta functionalitatea serverului, a retelei Play Solutions sau a unei parti a acesteia;

7.3.4 intrerupere planificata.

7.4 Play Solutions isi rezerva dreptul de a suspenda accesul Beneficiarului la Servicii, temporar sau definitiv, in cazul in care detine dovezi cu privire la incalcarea de catre Beneficiar a prezentului Contract si/sau a Termenilor si conditiilor de utilizare a Serviciilor, disponibili la adresa https://play-solutions.ro/termeni-si-conditii. Serviciul poate fi suspendat fara notificare prealabila in cazul in care Beneficiarul:

7.4.1 desfasoara una dintre activitatile prevazute la Art. 8.1, alineatul f);

7.4.2 desfasoara alte activitati care afecteaza buna functionare a serviciilor oferite de catre Play Solutions altor clienti.

7.5 Folosirea Serviciilor se efectueaza numai de catre Beneficiar pe proprie raspundere, iar accesul publicului la informatie se realizeaza tot pe propria raspundere a Beneficiarului. Serviciile sunt furnizate ca atare pe seama si in numele Beneficiarului, iar Play Solutions nu ofera niciun fel de garantii clientilor Beneficiarului in nici o situatie, iar in cazul unor pretentii de orice fel din partea oricaror terti in legatura cu Beneficiarul si informatia postata de acesta da nastere automat obligatiei de garantie integrala, incluzand cheltuieli conexe si accesorii generate de pretentiile avansate.

7.6 Play Solutions isi rezerva dreptul sa suspende temporar contul de Utilizator sau sa intrerupa definitiv vizualizarea continutului acestora daca sunt semnalate ca nerespectand prevederile legale, putand constitui dar fara a se limita la – acte de defaimare, amenintare, care contin sau fac referire la pornografie, obscenitate, care incalca drepturile de proprietate intelectuala ale unei alte persoane fizice sau juridice sau care incalca prezentul acord cu privire la Termenii si Conditiile de folosire a site-ului Play Solutions si a Serviciilor.

7.7 Play Solutions nu pretinde, nu isi aroga si nu detine drepturi de proprietate intelectuala aferente continutului folosit/postat de catre Beneficiar in cadrul Serviciilor. Toate materialele si informatiile se afla in proprietatea Beneficiarului, care este unicul raspunzator pentru continutul acestora.

7.8 Acordarea accesului la serviciile Play Solutions nu garanteaza acceptarea in cadrul comparatorului de preturi Play Solutions sau in cadrul altor servicii oferite de catre Furnizor.

7.9 In cazul serviciilor de dezvoltare software la comanda, obligatiile Furnizorului se considera indeplinite in momentul finalizarii implementarii cerintelor Beneficiarului, in forma in care au fost agreate cu Beneficiarul.

7.10 Ulterior expirarii Contractului in conditiile enumerate in art. 3.2, Play Solutions isi rezerva dreptul de a dezactiva sau sterge definitiv, partial sau integral, continutul introdus de catre Beneficiar in cadrul sistemului Play Solutions.

7.11 Ulterior expirarii duratei planului tarifar contra-cost achizitionat de Beneficiar, Play Solutions isi rezerva dreptul de a dezactiva sau sterge definitiv continutul introdus de Beneficiar, care depaseste limitele planului tarifar folosit curent de Beneficiar.  

Art. 8 Obligatiile Beneficiarului

8.1 Beneficiarul se obliga:

8.1.1 sa respecte termenii si conditiile de folosire a serviciului puse la dispozitie la adresa termeni si conditii.

8.1.2 sa nu foloseasca serviciile contrar practicilor in domeniu, auto-reglementarilor, sau legislatiei in vigoare, ori sa foloseasca metode de lucru care direct sau indirect afecteaza sau incalca drepturile si interesele tertilor.

8.1.3 sa utilizeze in mod normal si onest Serviciul pentru scopuri licite de comert si comert licit. Beneficiarul nu va intreprinde si nu va permite intreprinderea niciunei actiuni care sa puna in pericol securitatea retelei si a sistemului Play Solutions sau cele apartinand tertilor, sau care sa contravina in vreun fel utilizarii normale a Serviciilor. In aceste cazuri, responsabilitatea pentru toate si oricare daune solicitate de catre terti ii apartin in exclusivitate Beneficiarului.

8.1.4 sa achite contravaloarea tarifelor/pachetelor de servicii mentionate in facturile proforme (Anexe la formularele de comanda), conform prevederilor Art. 5 si Art. 6.

8.1.5 sa isi asume responsabilitatea privind pastrarea in conditii de securitate a numelui de utilizator, parolelor si a altor informatii confidentiale. Daca exista orice suspiciune ca aceste informatii sunt compromise, Beneficiarul trebuie sa solicite modificarea datelor de autentificare contactand, in scris, in acest scop, serviciul de suport tehnic la adresa contact@play-solutions.ro sau prin intermediul formularului de contact situat la adresa contact.

8.1.6 sa nu foloseasca Aplicatia Play Solutions si/sau serviciul furnizat sub nicio forma si in nicio circumstanta pentru gazduirea, comunicarea de, referirea la sau directionarea catre niciunul (niciuna) din urmatoarele continuturi:

8.1.6.1 Nuditate, pornografie de orice fel, orice imagine sau text cu continut sexual sau obscen;

8.1.6.2 Incalcarea drepturilor de proprietatea intelectuala si a dreptrurilor de autor si/sau conexe in special sau al oricarui alt drept sau interes al oricarui tert;

8.1.6.3 Amenintari, abuz, hartuire, declaratii calomnioase, etc.;

8.1.6.4 Promovarea de activitati ilegale cum ar fi: phishing, spoofing, proxy, hacking, sniffing, warez (mp3, avi, etc; punerea la dispozitie de muzica sau filme), etc;

8.1.6.5 Orice imagine sau text menit sa incurajeze xenofobia;

8.1.6.6 Informatii cu caracter personal si/sau privat pentru utilizarea acestora in scopuri ilegale;

8.1.6.7 Orice continut considerat de Furnizor ca fiind daunator.

8.1.7 sa nu faciliteze sau sa realizeze trimiterea de mesaje comerciale nesolicitate (spam) pentru promovarea oricarui site, serviciu sau produs, utilizand sistemul Play Solutions sau prin serverele unor terti pentru promovarea oricarui site gazduit pe server. In cazul unor astfel de actiuni, care sunt considerate de catre Play Solutions ca spam si contravin legislatiei in vigoare, accesul la servicii va fi suspendat, iar raspunderea ii apartine in totalitate Utilizatorului si societatii comerciale, persoanei fizice autorizate sau persoanei fizice care detine magazinul online in culpa/promovat.

8.1.8 sa isi asume integral raspunderea si sa dezdauneze orice tert prejudiciat prin oricare din faptele interzise, indicate in paragrafele f) si g) de mai sus.

8.1.9 sa furnizeze informatii actuale, reale si valide despre identitatea societatii comerciale, a persoanei fizice autorizate sau a persoanei fizice care detine si opereaza magazinul online (nume societate, numar de inmatriculare la Registrul Comertului, Cod de Identificare Fiscala, Cod Numeric Personal, numar de telefon, adresa de email valida s.a.) si despre identitatea reprezentantului care administreaza contul de utilizator, asa cum este cerut in cadrul procesului de inregistrare sau in alte sectiuni ale website-ului. Utilizatorii se obliga sa mentina si sa modifice aceste informatii dupa cum este necesar, pentru a le mentine actuale, complete si exacte. In cazul in care informatiile referitoare la identitatea societatii comerciale, a persoanei fizice autorizate sau a persoanei fizice care detine si opereaza magazinul online sau informatiile referitoare la identitatea reprezentantului care administreaza contul de utilizator se dovedesc a fi incorecte sau false, accesul la Servicii va fi suspendat, pana la remedierea situatiei.

8.1.10 sa asigure autenticitatea sau valabilitatea informatiilor prezentate in cadrul magazinului creat. In caz de suspiciuni asupra autenticitatii sau valabilitatii acestori informatii, indiferent de natura sau obiectul de referinta al acestora, Play Solutions isi rezerva dreptul de a suspenda accesul la Servicii.

8.1.11 isi asume raspunderea pentru orice activitati intreprinse pe baza Serviciilor furnizate de catre Play Solutions si pentru intreg continutul incarcat in cadrul contului de Beneficiar al Serviciilor Play Solutions, indiferent de consecintele pe care aceste actiuni sau continut le-ar putea avea. Play Solutions nu isi asuma raspunderea pentru continutul publicat de catre Beneficiar si nici pentru actiunile acestora, indiferent de natura lor.

8.1.12 sa nu desfasoare activitati comerciale ilicite, asa cum apar acestea mentionate de catre legislatia in vigoare. Intreprinderea oricarei activitati ce poate fi considerata ilicita va atrage dupa sine suspendarea accesului la Servicii.

8.1.13 sa nu foloseasca domenii sau subdomenii care contin in mod abuziv nume de marci inregistrate ce nu apartin Beneficiarului sau care incalca drepturile legale ale unei alte parti si sa nu foloseasca domenii sau subdomenii care pot fi considerate, direct sau indirect, drept: calomnie, injurii, defaimare, obscenitate, pornografie, hartuire, limbaj licentios, discriminare, rasism, dar nelimitandu-se la acestea. Nerespectarea acestei obligatii atrage dupa sine suspendarea accesului la Servicii, iar raspunderea ii apartine in totalitate Beneficiarului si societatii comerciale care detine magazinul online in culpa.

8.1.14 sa isi asume raspunderea cu privire la continutul materialelor pe care le posteaza. Prin postare Beneficiarul sustine si garanteaza ca:

8.1.14.1 este titularul/proprietarul materialului postat sau este titularul unei autorizari ori a obtinut consimtamantul sau permisiunea de a utiliza materialul respectiv in orice fel si astfel poate sa dispuna de acesta prin includerea, reproducerea, distribuirea lui pe website si pe orice canale media;

8.1.14.2 detine consimtamantul, autorizarea din partea fiecarei persoane identificabila, vizual sau auditiv, in continutul materialelor postate pe website de a utiliza imaginea si/sau vocea acesteia pe website, implicit in contexte publice, si pe orice canale media, in conditiile si limitele prevazute in prezentul document care stabileste termenii si conditiile utilizarii website-ului;

8.1.14.3 nu va posta materiale care prin continutul lor sunt defaimatoare si care in mod direct sau indirect ar putea dauna site-ului Play Solutions sau oricaror terte persoane fizice sau juridice;

8.1.14.4 nu va posta materiale obscene sau pornografice (cum ar fi acte sexuale explicite, nuditate frontala explicita, etc.) ori scene de violenta sau care indeamna la incalcarea drepturilor omului recunoscute prin legislatia romana si/sau tratate prin conventii internationale in domeniu;

8.1.14.5 nu va posta materiale al caror continut ar putea leza integritatea si demnitatea umana, care sunt defaimatoare, amenintatoare, de hartuire, cu continut violent, care sa instige la ura sau la discriminare impotriva unui grup dupa rasa, religie, etnie, sex, varsta, orientare sexual;

8.1.14.6 nu va posta materiale al caror continut promoveaza in orice fel activitati ilegale cum ar fi dar fara a se limita la jocurile de noroc neautorizate;

8.1.14.7 va clasifica drept „nerecomandat persoanelor sub 18 ani” materialele considerate neadecvate pentru a fi vizualizate de catre minori;

8.1.14.8 va evita in orice circumstanta sa foloseasca identitatea unei alte presoane reale, furtul de identitate pedepsindu-se conform legilor existente in vigoare;

8.1.14.9 prin incarcarea de imagini si descrieri de produs pentru folosirea Serviciilor, este de acord ca acestea sa devina publice si sa ofere acces catre acestea tuturor Utilizatorilor de Internet.

8.1.15 sa nu utilizeze niciun sistem automat care sa trimita cereri in mod repetat catre oricare dintre serverele Play Solutions si care ar putea cauza nefunctionarea sau functionarea incetinita a acestuia.

Art. 9 Returnarea contravalorii platilor efectuate

9.1 In orice situatie de restrictionare a serviciului pentru incalcarea de catre Beneficiar a oricarei obligatii contractuale listate in special la Art. 7.4 si Art 8.1 litera f) – o), insa fara a se limita la acestea, Beneficiarul nu are dreptul sa solicite despagubiri sau returnarea valorii contractului, indiferent de urmarile pe care le-ar putea avea restrictionarea de la folosirea Serviciilor.

9.2 Pe intreaga durata a relatiilor contractuale Furnizorul ofera o singura data garantia returnarii contravalorii primei plati incasate de la Beneficiar pentru orice plan tarifar ales, in termen de maxim 15 zile de la incasarea acesteia. Returnarea contravalorii primei plati nu va fi efectuata de catre Furnizor decat pe baza prezentului contract, incheiat/agreat intre Furnizor si Beneficiar.

9.3 Beneficiarul nu are dreptul de a solicita returnarea valorii serviciilor de dezvoltare software la comanda. 

Art. 10 Modificarea Termenilor si Conditiilor de utilizare a Serviciilor

10.1 Termenii si conditiile de utilizare a Serviciilor, disponibili la adresa termeni si conditii, fac parte integranta din prezentul Contract. Furnizorul si rezerva dreptul de a modifica in orice moment continutul Termenilor si Conditiilor de utilizare a Serviciilor, fara notificarea prealabila a Beneficiarului sau persoanelor care le utilizeaza. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii si conditiile pentru utilizarea Serviciilor, pentru a le putea consulta in orice moment. Orice noi functionalitati, instrumente, facilitati sau restrictii care sunt dezvoltate si aplicate pentru imbunatatirea Serviciilor, fac de asemenea obiectul prezentului Contract. Modificarile cu privire la tarife, modalitati si termene de plata devin efective in termen de 7 zile lucratoare de la publicarea acestora. Orice alte modificari ale Termenilor si conditiilor de utilizare a Serviciilor devin efective imediat, odata cu publicarea acestora la adresa termeni si conditii.

10.2 Utilizarea Serviciilor (accesul, navigarea si inregistrarea unui cont de Beneficiar, crearea unui magazin) constituie un acord direct, deplin si neconditionat de respectare a Termenilor si Conditiilor de utilizare si a prezentului Contract, cu toate efectele si consecintele ce decurg din acesta. In cazul in care Beneficiarul nu este de acord cu modificarile aduse Termenilor si conditiilor de utilizare a Serviciilor, Beneficiarul isi poate in orice moment anula contul prin trimiterea unei informari scrise, in caz contrar considerandu-se ca modificarile au fost pe deplin acceptate.

Art. 11 Accesul la Serviciile Play Solutions

11.1 Play Solutions va acorda permisiunea de utilizare a site-ului playsolutions.ro si a Serviciilor sub conditia respectarii urmatorilor Termeni de folosinta:

11.1.1 Toti Utilizatorii cu statut de Persoane Juridice, Persoane Fizice Autorizate sau Persoane Fizice pot beneficia de Serviciile Play Solutions;

11.1.2 Este interzisa copierea integrala sau partiala, distribuirea oricarei parti sau sectiuni a website-ului indiferent de mediul de stocare pe care se realizeaza copierea, precum si copierea in scopul distribuirii sau orice alte scopuri;

11.1.3 Este interzisa orice interventie care ar putea cauza disfunctionalitatea website-ului si a Serviciilor, chiar si temporara, fara autorizarea prealabila obtinuta, in scris, de la Play Solutions;

11.1.4 Este interzisa orice alterare sau modificare a oricarei parti a website-ului, exceptand acele modificari ori alterari, rezonabile, efectuate ca o necesitate a utilizarii corespunzatoare a website-ului si a Serviciilor pentru scopul in care acestea au fost create;

11.1.5 Este interzisa orice actiune care afecteaza negativ activitatile corecte, rezonabile si permise ale celorlati Utilizatori sau intimideaza, hartuieste ori agreseaza verbal sau vizual ceilalti Utilizatori ai site-ului si ai Serviciilor, inclusiv accesarea si utilizarea conturilor personale ale altor Utilizatori;

11.1.6 Este interzisa orice actiune chiar si prin omisiune sau activitate prin care s-ar putea facilita sau incuraja actiuni care incalca Termenii si conditiile enuntati in cuprinsul acestui document ori dispozitiile legale aplicabile pentru desfasurarea legala a activitatilor specifice;

11.1.7 Este interzisa orice actiune care poate afecta si interfera cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restrictioneaza utilizarea sau copierea unui continut sau cu elemente care intaresc limitele de utilizare a site-ului sau a continutului acestuia;

11.1.8 In cazul in care detinatorul unui cont de utilizator nu isi indeplineste indatoririle financiare in termen de de 15 zile de la data emiterii facturii proforme, contul de utilizator va fi temporar suspendat, iar magazinele online asociate acelui cont nu vor mai fi vizibile. In cazul in care, Beneficiarul nu achita valoarea facturii proforma in termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii, Play Solutions isi rezerva dreptul de a elimina definitiv din sistem aceste conturi inactive si informatiile asociate acestora;

11.1.9 Orice incalcare a prezentului Contract va avea ca rezultat suspendarea accesului la Serviciile Play Solutions. Utilizatorii nu au dreptul sa solicite despagubiri sau returnarea sumelor de bani achitate chiar si in avans, indiferent de urmarile pe care le-ar putea avea restrictionarea de la folosirea Serviciilor.

11.2 Accesarea si utilizarea Serviciilor necesita crearea unui cont de Utilizator. Prin prezenta, Beneficiarul declara ca isi asuma integral responsabilitatea pentru toate si oricare dintre activitatile realizate prin intermediul contului pe care il deschide pe website.

11.3 Aplicatia Play Solutions poate contine linkuri, spoturi sau bannere publicitare cu legaturi catre alte site-uri, care nu sunt proprietatea si nici nu se afla sub controlul Play Solutions. Play Solutions nu isi asuma responsabilitatea pentru continutul, politica, practicile sau regulile instituite de oricare alt site si recomanda Beneficiarului luarea la cunostinta despre termenii si conditiile de utilizare pentru fiecare dintre site-urile vizitate dupa parasirea site-ului Play Solutions.

Art. 12 Politici referitoare la Aplicatia Play Solutions

12.1 Utilizatorii care isi instaleaza, folosesc si/sau publica Aplicatia Play Solutions, sunt obligati sa adere la politicile urmatoare. Ne rezervam dreptul de a suspenda conturile Play Solutions care nu respecta aceste politici in orice moment.

12.2 Deoarece politicile pot fi modificate in timp, Utilizatorii trebuie sa verifice regulat pagina https://playsolutions.ro/termeni-si-conditii, pentru a fi la curent cu aparitia unor eventuale actualizari sau modificari. In conformitate cu Termenii si conditiile Play Solutions, este responsabilitatea si obligatia Utilizatorului sa fie informat si sa adere la politicile in vigoare.

12.3 Utilizatorii nu au voie sa includa linkuri in Aplicatia Play Solutions catre pagini cu continut care incalca oricare dintre urmatoarele reguli privind continutul.

12.4 Pe Aplicatia Play Solution, nu au voie sa includa sau sa faca trimitere la:

12.4.1 Continut pornografic sau destinat adultilor;

12.4.2 Continut violent;

12.4.3 Continut referitor la intoleranta rasiala sau propaganda impotriva unui individ, a unui grup sau a unei organizatii;

12.4.4 Continut excesiv de vulgar;

12.4.5 Continut legat de piraterie informatica;

12.4.6 Continut despre jocuri de noroc sau cazinouri;

12.4.7 Continut despre medicamente interzise si obiecte utilizate pentru consumul, ascunderea sau producerea de droguri;

12.4.8 Vanzarea de bere sau de bauturi spirtoase;

12.4.9 Vanzarea de tutun sau de produse din tutun incluzand etnobotanice si orice alte substante asimilate prin lege;

12.4.10 Vanzarea de medicamente care necesita prescriptie medicala;

12.4.11 Vanzarea sau promovarea armelor sau munitiei (de ex. arme de foc, componente ale armelor de foc, cutite de lupta, pistoale de imobilizare);

12.4.12 Vanzarea de produse care sunt copii sau imitatii ale produselor de marca;

12.4.13 Vanzarea sau distribuirea lucrarilor de dizertatie sau a referatelor pentru studenti si elevi;

12.4.14 Continut referitor la programe care recompenseaza utilizatorii pentru a face clic pe anunturi sau oferte, pentru a efectua cautari, pentru a naviga pe site-uri web sau pentru a citi emailuri;

12.4.15 Orice alt continut care este ilegal sau imoral sau care promoveaza activitatile ilegale sau imorale sau care incalca drepturile si interesele legale ale altor persoane;

12.5 Domeniile WEB pe care Aplicatia Play Solutions este publicata trebuie sa adere la standardele de calitate web global acceptate si respectate, incluzand dar nelimitandu-se la:

12.5.1 Nu trebuie sa foloseasca mijloace de tip Cloaking sau redirectari inselatoare;

12.5.2 Nu trebuie sa includa pagini menite sa dauneze utilizatorilor sau echipamentelor, cum ar fi phishing-ul, instalarea de virusi, troieni sau alte tipuri de badware;

12.5.3 Nu trebuie sa modifice fortat preferintele sau setarile utilizatorilor, sa directeze utilizatori ca site-uri nesolicitate, sa initieze download-uri, sa includa malware sau sa contina pop-up-uri sau pop-under-uri care sa interfereze cu navigarea site-ului.

Art. 13 Anularea si stergerea contului de Utilizator

13.1 Utilizatorii isi pot suspenda oricand contul prin timiterea catre Furnizor a unei informarii scrise prin intermediul postei electronice. Odata cu suspendarea unui cont de utilizator, magazinele online asociate acestuia nu mai sunt vizibile. Conturile de utilizator suspendate, magazinele online asociate si toate informatiile corespunzatoare acestora vor fi sterse automat, in cazul in care contul de utilizator nu este reactivat in termen de maxim 1 luna de la data suspendarii. Pentru reactivarea contului de utilizator este necesara autentificarea in cont si exprimarea acceptului cu privire la aceasta actiune.

13.2 Play Solutions poate suspenda sau sterge acele conturi de Utilizator, asupra carora exista suspiciuni cu privire la desfasurarea de activitati frauduloase sau ilicite, pe baza utilizarii Serviciilor oferite de Play Solutions.

13.3 Administratorul site-ului poate suspenda sau sterge acele conturi de Utilizator care au incalcat integral sau partial prevederile prezentului Contract si Termenii si Conditiile de utilizare a Serviciilor Play Solutions.

Art. 14 Excluderea unor garantii

14.1 Play Solutions nu garanteaza ca:

14.1.1 Utilizarea Serviciilor va indeplini cerintele si asteptarile Beneficiarului;

14.1.2 Accesul si folosirea Serviciilor se va desfasura in permanenta in cele mai bune conditii, fara intreruperi, erori de functionare si in deplina siguranta;

14.2 Serviciilor nu li se vor aplica niciun fel de conditii, garantii sau orice alti termeni (inclusiv orice termeni impliciti cu privire la calitatea, compatibilitatea satisfacatoare in conformitate cu descrierea), cu exceptia celor prevazuti in mod explicit in prezentul acord.

Art. 15 Confidentialitatea informatiilor

15.1 Fiecare parte va asigura confidentialitatea tuturor informatiilor (incusiv termenii si conditiile prezentului contract) si a documentatiei, inclusiv, dar fara a se limita la, informatiile referitoare la activitatea comerciala sau secrete de comert ori profesionale, procese, know-how, etc. sau metode folosite de cealalta parte in desfasurarea activitatii, obtinute de la cealalta parte in urma sau in legatura cu prezentul contract. Pentru a proteja drepturile si interesele celeilalte parti din prezentul contract, o parte poate dezvalui doar acele informatii confidentiale referitoare la cealalta parte care sunt solicitate de personalul propriu autorizat sau cel al societatilor autorizate in scopul realizarii prezentului contract ori autoritatilor la cerere si chiar si prin efectul legii.

15.2 Fiecare dintre parti consimte: ca nu va folosi nicio informatie confidentiala referitoare la cealalta parte in niciun alt scop decat pentru indeplinirea unei obligatii a sa rezultata din prezentul contract sau pentru exercitarea unor drepturi nascute din prezentul Contract; ca nu va copia si nu va dezvalui nicio informatie confidentiala unei terte parti fara consimtamantul scris al reprezentantului autorizat al celeilalte parti. Cu toate acestea, ambele parti au voie sa dezvaluie informatii referitoare la prezentul contract reprezentantilor autorizati ai societatilor asociate, inclusiv celor care le ofera acestora asistenta in privinta prezentului contract, sub rezerva asumarii obligatiilor de confidentialitate corespunzatoare.

15.3 Prevederile prezentului capitol nu se aplica informatiilor confidentiale in privinta carora destinatarul poate demonstra, in favoarea partii care a facut dezvaluirea, ca:

15.3.1 la data dezvaluirii erau deja cunoscute destinatarului (fara a avea obligatia de a pastra confidentialitatea asupra acestora);

15.3.2 dupa data dezvaluirii sunt obtinute legal de destinatarul actionand cu buna credinta de la o terta parte independenta care nu se afla sub rezerva niciunei obligatii de a pastra confidentialitatea asupra respectivei informatii confidentiale;

15.3.3 la momentul dezvaluirii erau in totalitate sau fusesera aduse la cunostinta publicului prin alte metode decat prin neglijenta destinatarului sau incalcarea restrictiilor prevazute in contract sau in anexele acestuia;

15.3.4 au fost in mod independent insusite de sau in numele destinatarului fara a avea acces la vreuna din informatiile confidentiale;

15.3.5 se solicita dezvaluirea lor prin lege, prin actiuni in instanta, de organe sau institutii guvernamentale sau de alte autoritati de reglementare;

15.3.6 s-a acordat un consimtamant scris pentru dezvaluire.  

Art. 16 Limitarea raspunderii

16.1 Partile sunt de acord ca informatiile si serviciile reglementate prin acest contract sa fie furnizate „asa cum sunt”, fara nicio garantie de orice fel.

16.2 Sub rezerva prevederilor clauzei 16.3, niciuna dintre parti nu va fi tinuta sa raspunda, in nicio situatie, pentru pagube speciale, accidentale, colaterale, indirecte sau punitive, pierderea veniturilor sau profiturilor, pierderea castigurilor, pierderea afacerii, pierderea fondului de comert, pierderea tranzactilor, pierderea de date, pierderea folosintei unei proprietati, costurile executarii obligatiilor prin substituirea persoanelor, a echipamentelor sau servicilor si costuri de timp mort, indiferent de cum s-au produs aceste situatii, si fie ca sunt produse din culpa (inclusiv neglijenta), prin incalcarea obligatiilor contractuale sau din orice alte motive, si indiferent daca puteau fi prevazute sau nu in mod rezonabil la data contractarii.

16.3 Nicio prevedere a articolului 16 nu va exclude sau nu va limita raspunderea Beneficiarului in ceea ce priveste:

16.3.1 indeplinirea propriilor obligatii de plata a serviciului in termenii si conditiile prevazute in prezentul contract;

16.3.2 degradarea, afectarea in orice fel a sistemului Play Solutions, conform specificatiilor din prezentul contract;

16.3.3 nerespectarea obligatiilor de confidentialitate si a garantiilor expres indicate;

16.3.4 nerespectarea obligatiilor privind utilizarea corecta a serviciului.

16.4 Nicio prevedere din prezentul contract nu exclude sau nu limiteaza raspunderea oricareia dintre parti:

16.4.1 pentru frauda;

sau

16.4.2 in legatura cu despagubirile relative la drepturile de proprietate intelectuala prevazute la capitolul 19 de mai jos.

16.5 Beneficiarul va despagubi si va exonera de orice raspundere Play Solutions pentru orice actiuni, pierderi, costuri, pagube, pedepse, cheltuieli, taxe (inclusiv taxe judiciare suportate si/sau la plata carora este obligat Play Solutions), actiuni in justitie, reclamatii sau cereri care au orice legatura cu prezentul Contract aduse impotriva Play Solutions sau cu care Play Solutions este amenintat de catre un tert si care rezulta din utilizarea de catre Beneficiar a Serviciilor, sau din orice actiune sau omisiune intentionata sau neglijenta din partea Beneficiarului. Beneficiarul ii va acorda de asemenea Play Solutions , exclusiv pe cheltuiala Beneficiarului, imputernicire deplina, informatiile si asistenta rezonabil necesara pentru apararea, rezolvarea sau solutionarea unor asemenea pretentii.

16.6 Play Solutions  sau colaboratorii acestuia nu isi asuma in niciun caz responsabilitatea pentru pierderi de ordin financiar sau comercial, si pentru nicio pierdere indirecta sau pe cale de consecinta pe care o poate suferi Utilizatorul. Acestea includ orice pierderi de profit (indiferent daca sunt suferite direct sau indirect), orice pierdere de patrimoniu sau privind reputatia firmei, sau orice pierdere de date suferita.

16.7 Play Solutions nu este raspunzator pentru pierderile sau stergerile de informatii survenite in urma actiunilor directe sau indirecte efectuate de Utilizatori asupra datelor. In cazul in care informatiile, in functie de natura lor, pot fi recuperate, operatiunea de recuperare revine exclusiv in sarcina Utilizatorilor. Recuperarea informatiilor poate fi realizata de Utilizatori in termen de maxim 72 de ore de la stergere, folosind optiunile puse la dispozitie. Play Solutions nu garanteaza posibilitatea de recuperare pentru toate informatiile pierdute si nu garanteaza integritatea datelor obtinute in urma operatiunii de recuperare.

16.8 Play Solutions sau colaboratorii acestuia nu vor fi raspunzatori pentru orice pierdere sau prejudiciu suportat de Utilizatori, ca urmare a:

16.8.1 Eventualelor modificari pe care Play Solutions le-ar putea aduce Serviciilor, ca urmare a interuperilor temporare sau definitive aduse de catre Play Solutions in furnizarea Serviciilor sau ca urmare a eliminarii automate si definitive din sistem a conturilor suspendate pentru inactivitate si a informatiilor continute de catre acestea;

16.8.2 Pierderii, stergerii, coruperii sau eventualelor erori de stocare a continutului incarcat sau transmis de Utilizator in cadrul procesului de utilizare a Serviciilor;

16.8.3 Nerespectarii de catre Utilizatori a obligatiei de a comunica exclusiv informatii corecte si autentice cu privire la identitate, date de contact si orice fel de detalii despre produsele oferite in cadrul magazinului online (nume produs, pret produs, descriere produs, imagini s.a.);

16.8.4 Nerespectarii de catre Utilizatori a obligatiei de a asigura securitatea contului si a datelor de acces.  

Art. 17 Disponibilitatea serviciului

17.1 Play Solutions isi rezerva dreptul de a modifica structura si interfata oricarei pagini sau subpagini a website-ului Play Solutions in orice moment si de a intrerupe temporar sau permanent, partial sau in totalitate Serviciile puse la dispozitia publicului prin intermediul acestui website, urmand sa onoreze toate obligatiile contractuale aflate in derulare, pana la expirarea planurilor de servicii contra-cost deja achizitionate.

Art. 18 Cesiunea

18.1 Cu exceptia prevederilor de mai jos, atat Play Solutions cat si Beneficiarul nu au dreptul de a cesiona, subcontracta, sublicentia sau instraina sau de transfera in orice alt mod unul sau toate drepturile ori obligatiile sale din prezentul contract catre orice terti, in general.

18.2 Oricare dintre parti poate cesiona, nova ori transfera in orice mod permis de legea aplicabila oricare dintre drepturile sau obligatiile sale din prezentul Contract uneia dintre societatile asociate (sau succesorilor sai ori ai acestora, prin fuziune sau prin achizitionarea tuturor activelor sale ori ale acestora), cu acordul prealabil in scris al celeilalte parti (care nu va fi refuzat sau intarziat in mod nejustificat).

18.3 Play Solutions poate subcontracta oricare sau toate obligatiile sale din prezentul Contract catre o terta parte, cu conditia ca Play Solutions sa asigure indeplinirea intocmai de catre tert a obligatiilor sale asumate fata de Beneficiar.

Art. 19 Drepturile asupra proprietatii intelectuale

19.1 Sub rezerva restrictiilor si termenilor prezentati in contract, Play Solutions acorda Beneficiarului o licenta ne-exclusiva, ne-transferabila pentru utilizarea programelor software, echipamentului sau a altor materiale furnizate in baza sau in legatura cu Contractul numai si in masura in care este necesar pentru utilizarea Serviciilor furnizate in baza acestuia.

19.2 Toate drepturile asupra proprietatii intelectuale pentru orice software, patente, echipamente sau alte materiale inclusiv documentatia, furnizate Beneficiarului in baza sau in legatura cu Contractul, sunt si vor fi detinute numai de Play Solutions sau de furnizorii sai.

19.3 Play Solutions va face eforturi rezonabile pentru a se asigura, fara a-si asuma o obligatie de garantie, ca folosirea de catre Beneficiar a programelor software, echipamentului sau altor materiale furnizate de Play Solutions in legatura cu Serviciile nu va incalca drepturile de proprietate sau drepturile de proprietate intelectuala apartinand unui tert.

Art. 20 Informatii legate de marca

20.1 Denumirea Play Solutions si sigla Play Solutions sunt marci inregistrate ale SC Play Solutions SRL. Marcile SC Play Solutions SRL nu pot fi afisate sau utilizate sub nicio forma fara acordul expres al proprietarului de drept.

Art. 21 Incetarea contractului

21.1 Contractul poate inceta (i) in cazul in care Beneficiarul renunta la folosirea serviciilor Play Solutions, prin anularea definitiva a contului sau (ii) daca oricare dintre Parti intra in incapacitate de plata si/sau sunt declansate proceduri pentru declararea falimentului, dizolvarea si/sau lichidarea sa.

21.2 Play Solutions isi rezerva dreptul de a rezilia Contractul pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare de catre Beneficiar a oricarei obligatii asumate prin prezentul contract. Contractul se considera reziliat de drept printr-o notificare, fara indeplinirea altor formalitati prealabile, rezilierea intervenind cu efect imediat de la data comunicarii si fara a fi necesara interventia instantei.

Art. 22 Notificari / Comunicari

22.1 Orice comunicare ce urmeaza a fi efectuata in legatura cu aspectele reglementate prin acest Contract va fi trimisa folosindu-se datele de identificare cuprinse in prezentul Contract sau in cazul unor modificari, datele actualizate din contul Beneficiarului.

22.2 Beneficiarul accepta si este de acord sa primeasca prin posta sau posta electronica comunicari sau alte mesaje tehnice, comerciale sau de natura informativa din partea Play Solutions.

22.3 Toate notificarile si corespondenta vor fi facute in scris si transmise prin posta sau posta electronica. Astfel de notificari vor fi considerate primite daca:

22.3.1 sunt inmanate personal si destinatarul le accepta prin semnatura;

22.3.2 imediat ce au fost distribuite la adresa data, iar expeditorul primeste confirmarea de primire, in cazul trimiterii prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire;

sau

22.3.3 la data si ora cand s-a primit emailul.

Art. 23 Prevederi speciale

23.1 Semnarea prezentului contract nu implica stabilirea unui raport comercial de natura exclusiva intre Play Solutions si Beneficiar.

23.2 Benficiarul accepta si este de acord sa nu i se acorde niciun drept de utilizare a niciunui element din instalatii, din facilitatile de functionare sau din alta infrastructura folosite sau puse la dispozitie de Play Solutions pentru furnizarea de Servicii, altul decat dreptul de utilizare a Serviciilor, asa cum este acesta descris in Contract. Beneficiarul nu va primi niciun drept sau titlu cu privire la retea sau o parte din retea, instalatii sau echipament detinuta sau utilizata de Play Solutions pentru a oferi Servicii.

Art. 24 Penalitati

24.1 Orice intarziere a platii, care depaseste cu mai mult de 14 zile termenul de plata inscris pe factura proforma sau in anexa la factura fiscala daca aceasta a fost emisa, obliga Beneficiarul sa plateasca o taxa de penalizare de 0,10% pe zi din valoarea acesteia.

Art. 25 Forta majora

25.1 Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, in conditiile legii, cu cerinta notificarii partenerului contractual.

25.2 Orice eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile contractuale, va fi considerat caz de forta majora.

25.3 Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum 5 (cinci) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore, impreuna cu avertizarea asupra efectelor si intinderii posibile a fortei majore, se va comunica in maximum 15 (cincisprezece) zile de la aparitie. Data de referinta este data stampilei postei de expediere. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei in maximum 5 (cinci) zile de la incetare. Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 3 luni, fiecare partener contractual poate renunta la executarea contractului pe mai departe. In acest caz, niciuna din parti nu are dreptul de a cere despagubiri de la cealalta parte, dar ele au indatorirea de a-si onora toate obligatiile pana la aceasta data.

Art. 26 Dispozitii finale

26.1 Prezentul contract va putea fi completat, interpretat sau modificat doar prin act aditional acceptat de reprezentantii legali ai ambelor parti.

26.2 Orice renuntare la orice drept sau remediu in baza prezentului Contract trebuie sa fie facuta in scris. Cu exceptia cazului in care se stipuleaza in mod expres altfel, orice renuntare va fi efectiva numai in cazul si scopul pentru care este data.

26.3 Fiecare dintre prevederile prezentului contract este independenta, in consecinta, daca orice astfel de prevedere este sau devine nula sau nu poate fi pusa in executare in orice privinta potrivit legii, aceasta nu va afecta valabilitatea sau punerea in executare a celorlalte prevederi ale contractului, iar partile vor depune toate eforturile rezonabile pentru a negocia cu buna-credinta in vederea inlocuirii acesteia cu una sau mai multe prevederi satisfacatoare pentru orice autoritate competenta in materie.

26.4 Oricare persoana care accepta prezentul contract in numele uneia dintre parti, declara si garanteaza ca a fost pe deplin imputernicita si ca au fost intreprinse toate masurile necesare exprimarii unui consimtamant valabil in numele partii pe care o reprezinta.

26.5 Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori desfiintarea lui, se va solutiona prin arbitrajul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei in conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare al Curtii, cu Regulile de procedura ale acestei Curti, cu art. 4 al Conventiei Europene de arbitraj comercial si international incheiata la Geneva la 21 aprilie 1961 excluzand instantele obisnuite.

26.6 Completul de arbitraj este format dintr-un arbitru desemnat in conditiile procedurilor aplicabile.

26.7 Decizia data in arbitraj va fi finala, obligatorie si executorie.