Soluții bazate pe inteligență artificială pentru managementul deșeurilor

Vă amintiți filmul WALL-E? Cel cu roboțelul care curăța planeta de gunoaie? Iată că trei instituții de cercetare din Austria și-au unit eforturile și folosesc soluții bazate pe inteligență artificială pentru managementul inteligent al deșeurilor.

Prin proiectul de cercetare „AI-Waste”, Know-Center din Graz, Universitatea Tehnică din Graz și societatea Joanneum Research și-au propus să remodeleze și să îmbunătățească întregul proces de tratare mecanică pentru reciclarea gunoiului. Compania Komptech susține proiectul ca partener tehnologic pentru tratarea deșeurilor mixte.

Abordări inovatoare

Proiectul care folosește soluții bazate pe inteligența artificială pentru managementul inteligent al gunoaielor a debutat la începutul anului 2021 și este planificat pentru o perioadă de doi ani. În cadrul proiectului de cercetare „AI-Waste”, cota de reciclare urmează să fie mărită cu cel puțin 10% prin abordări inovatoare.

Metodele de recunoaștere a imaginilor și analiza datelor despre mașini sunt combinate pentru a optimiza procesul general de tratare a deșeurilor.

Peste tot în lume cresc munți de deșeuri. Proiectul care folosește soluții bazate pe inteligența artificială pentru managementul inteligent al gunoaielor permite procesarea deșeurilor.

Practic, mașinile de sortare sunt dotate cu sisteme de inteligență artificială, astfel că pot identifica compoziția deșeurile. În acest mod, se separă mai ușor părțile din plastic de cele din hârtie, sticlă sau metal.

În general, sortarea deșeurilor pe componente este dificilă deoarece stocul de gunoaie variază foarte mult sezonier și regional. Instalațiile de procesare a deșeurilor existente nu dispun de o tehnologie care să permită sortarea selectivă în diferite etape de procesare a deșeurilor.

Drept urmare, se poate întâmpla ca deșeurile din plastic să fie separate într-o proporție mai mare de masa gunoaielor, în vreme ce deșeurile din sticlă să rămână nesortate.

Or, acest lucru are un impact negativ semnificativ. Sticla este un produs obținut din materie primă naturală. Deci poate fi reciclată de mai multe ori comparativ cu plasticul.

Inteligență artificială pentru managementul deșeurilor: selectare eficientă

Obiectivul proiectului care folosește soluții bazate pe inteligența artificială pentru managementul inteligent al gunoaielor este să descrie tipul și compoziția deșeurilor în procesul de rulare, ceea ce reprezintă o etapă tehnologică. Pentru a realiza acest lucru, combină pentru prima dată date de imagine cu date de mașină. Datele sunt colectate în condiții realiste, după cum a explicat unul dintre liderii proiectului, dr. Robert Ginthör de la Know-Center.

Pentru a capta diferitele proprietăți ale deșeurilor în cel mai bun mod posibil, proiectul care folosește soluții bazate pe inteligența artificială pentru managementul inteligent al gunoaielor utilizează metode 2D și 3D în procesarea imaginii. Software-ul de analiză integrează algoritmi de învățare profundă pentru a recunoaște și distinge deșeurile.

În cele din urmă, cercetătorii derivă modele din imagini și date din seriile de timp de la fabrică pentru a optimiza procesul de selectare a deșeurilor.

Datele generate de recunoașterea imaginii sunt analizate împreună cu datele seriilor temporale. Împreună, rezultatele ar trebui să ajute la re-modelarea procesului de pregătire și să permită învățarea automată.

Acest lucru oferă clientului o eficiență sporită, o rată mai mare de reciclare și un consum redus de energie, care ulterior are un efect pozitiv asupra mediului și, prin urmare, asupra tuturor.

Cercetătorii implicați în proiectul „AI-Waste”, care folosește soluții bazate pe inteligența artificială pentru managementul inteligent al gunoaielor, consideră că este posibil ca sistemele testate să ajungă pe piață în trei-patru ani.